ЗДО "Веселка" с. Соколова, Соколова
Вінницька область, Хмільницький район

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Звіт директора ЗДО «Веселка» Марценюк Наталії Володимирівни

перед колективом та громадськістю за 2022-2023 н.р.

МЕТА ЗВІТУВАННЯ : Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість,  відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом освіти.

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Шановні колеги,  батьки!

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість звітуватися перед Вами, про свою діяльність, як керівника закладу.

Як директор, у своїй діяльності  я керуюсь нормативно-законодавчими актами УКРАЇНИ:

- Конституцією України,

- Законом України «Про освіту»,

- Законом України «Про дошкільну освіту»,

- Законом України «Про відпустки»,

- Законом України «Про цивільний захист»,

- «Положенням про дошкільний навчальний заклад»,

- «Національною  доктриною розвитку освіти»,

-  Законом України «Про охорону праці»,

- Конвенцією ООН про права дитини,

-  Законом України «Про охорону дитинства»,

- Базовим компонентом дошкільної освіти,

 Навчально-виховний процес в закладі проводиться  за  освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», відповідно   власного Статуту та  річного плану роботи.

 

Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Головною метою нашого закладу дошкільної освіти є: збереження та  зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення реального права на здобуття дошкільної освіти створення умов для їх фізичного,розумового, духовного розвитку.

 

Загальна характеристика ЗДО:

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) « Веселка»  с.Соколова                               

 

Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню освіти

Хмільницької міської ради

 

Дошкільний заклад функціонує з 2003 року.

Проектна потужність - 32 місця.

 

 Режим роботи закладу – 9,0 годин; з 8:00 до 17:00

 Функціонує – 1 різновікова група,у цьому році відвідувало 18 дітей дистанційно, після переходу на очну форму освітнього процесу до нас прийшло ще 2 дітей. 

 

 Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється на підставі:

-заяв батьків, або осіб що їх замінюють,

-медичної довідки про стан здоров’я дитини,

 -ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

 

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти  починається з 1 вересня і

закінчується 31 травня наступного року. 

З 1 червня по 30червня - оздоровчий період, липень та серпень заклад закривається для проведення ремонту та відпусток працівників .

Заклад дошкільної освіти  здійснює свою діяльність відповідно до річного

плану, який складається на навчальний рік  та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою  Соколівської гімназії Хмільницької міської ради, оскільки 2 педагогічних працівники садочка є членами педради школи та затверджується керівником.

В цьому році ми продовжували працювати  дистанційно  згідно акта оцінки об’єкта (будівлі) від 11.07.2022 року, щодо можливості його використання як найпростішого укриття , наше овочесховище  не рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу , а з 13 березня 2023 року, завдячуючи батькам та їхній праці,  наше сховище визнали придатним для використання як укриття і діти прийшли на очне навчання .

Робота з батьками  при дистанційній формі навчання обмежилась бесідами, роботою в вайбер-групі, інформацією для батьків на сайті закладу,тощо.     

Усі свята до  середини березня 23 року у нас пройшли без присутності батьків, на свято випуску в школу запросили батьків, тому свято  провели надворі, дотримуючись карантинних обмежень.

Освітній процес організований у закладі сприяв виконанню поставлених завдань річного плану. Були проведені цікаві тематичні заняття до Дня української хустки, Дня води, День дитячої книги,Дня єднання, дня вишиванки. Наші батьки та діти брали активну участь у флешмобах: до дня української хустки, до Дня народження Шевченка,  з нагоди Дня пам’яті та примирення, до дня вишиванки, з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей.

 Фото – звіти ви мали можливість бачити у вайбер – групі та на сайті закладу . Ми дуже вдячні нашим  діткам та активним батькам, що долучалися  та були активними учасниками флешмобів.

 

Кадрове забезпечення

 

      Колектив закладу дошкільної освіти згідно штатного розпису  на 2023рік нараховує 6,25 штатних посад, з них - педагогічного персоналу 2.0: директор та вихователь; медичний персонал: сестра медична старша- 0.25; техперсонал: помічник вихователя, кухар, двірник-робітник по обслуговуванню – 3.0; та опалювач на опалювальний період – 1.0.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, у цьому році усі зустрічі проходили у режимі онлайн, за допомогою зум та  мет конференцій, та вебінарів. У звітному році  курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів не планувалося.

У 2022-2023 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально.

 

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями  поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. 

 

Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей    вихователь проводила фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечуючи достатню  рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичного виховання. Організовуючи цей вид діяльності  враховуємо стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід. Згідно вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів постійно на заняттях з фізичного виховання проводилися хронометражні спостереження за дітьми та результати оформлялися протоколами. В закладі проводилася:    ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи. Ранкова гімнастика проводилась щоденно відповідно до режиму дня.

На оздоровчий період заплановано  загартування водою, повітрям, сонцем;  ходіння дітьми босоніж по траві. Оздоровлюватися та загартовуватися діти будуть вдома в липні та серпні, садочок в цей час закривається на ремонт та відпустки працівників.

 

В груповому приміщенні створені  сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності: група естетично оформлена, затишна, упорядкована меблями, які відповідають віку дітей,гігієнічним та санітарним вимогам. Предметно-розвивальне середовище в групі можна охарактеризувати, як таке, що відповідає  вимогам та сприяє всебічному розвитку дітей.

Для забезпечення потреби дітей гнучко використовувати  простір, займатися улюбленими справами, вихователь постійно оновлює оснащення осередків розвитку: ігрові куточки, самостійної художньої діяльності, книги, розвиваючих ігор.

 

Харчування

Організація харчування дітей у ЗДО «Веселка» здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі - Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 № 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У цьому навчального року на харчоблоці закладу  в діє  система управління безпечністю харчових продуктів. Проводився моніторинг у критичних контрольних точках, ведеться  необхідна документація.

Організація харчування здійснювалась відповідно до нового сезонного перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно,  денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно вивішувалися  в інформаційному куточку   групи.

 Щоденно здійснювався контроль за організацією харчування дітей в  закладі дошкільної освіти, дотриманням санітарно гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв  з боку директора.    Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними

документами відповідно до нормативних вимог. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо.Видача готових страв  здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.

Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби, ведеться необхідна документація.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання,  холодильне обладнання в робочому стані.

Стан матеріально–технічного забезпечення харчоблоку, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе

дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування, зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань кухар суворо дотримується встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

 

   Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.  

З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку ми використовуємо ігрові прийоми, сюрпризні моменти,  художнє слово щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.   Старші дошкільнята знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування.

Батьківська плата за харчування.

     Вартість меню обчислюється щоденно. Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей, вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день (вартість дітодня  60.00 грн. у 2023 році ).

Оплата за харчування здійснюється згідно затверджених грошових норм харчування на підставі рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 27.04.2023 року №191 «Про встановлення розміру  плати за харчування в  закладах  дошкільної освіти Хмільницької міської територіальної громади»  

Звільнені від сплати за  харчування:

Соціальний паспорт у 2022-2023 н.р. виглядає наступним чином:

1.Діти,які залишились без піклування батьків-0

2. Малозабезпечені - 1дитина.

Медичне обслуговування.

         Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється   сімейними лікарями згідно угод, укладених  батьками відповідно до медичної реформи. З  1 березня 2022 року в штатний розпис введено посаду старшої медичної сестри 0.25 ставки,у зв’язку з введенням воєнного стану, ця посада залишається вакансією.

 В закладі є аптечка, медикаменти для надання першої медичної допомоги.

Антропометричні вимірювання проводить вихователь, результати заносяться у журнал антропометрії.

Постійно в закладі проводяться такі заходи щодо профілактики захворювань: ходіння босоніж  по доріжці здоров’я під час гімнастики пробудження, загартування  повітрям, миття рук.

         З метою поліпшення роботи зі зниження захворюваності дітей, зміцнення їхнього здоров’я   велась клопітка  робота, зокрема це:

1.Суворо контролювалось  дотримання працівниками санітарно-гігієнічних та профілактичних вимог, карантинних заходів.

2. Дотримання режиму провітрювання приміщень, у яких перебувають діти.

3.Високоефективними були  рекомендації    загального санітарно-гігієнічного спрямування   зокрема:

- часто та правильно  мити руки з милом, обробляти антисептиком,

- ходіння босоніж по доріжці здоров’я,

- одягати дітей по сезону,

- прогулянки на свіжому повітрі,

- проведення занять на свіжому повітрі.

 

       Дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці працівників та вихованців. 

           Для забезпечення цих вимог у ЗДО створені необхідні умови, а саме: постійно проводилась інструктивно- роз'яснювальна робота з персоналом. Кожен працівник під особистий підпис  ознайомлюється з інструкцією щодо дотримання норм та вимог техніки безпеки, посадових обов’язків. Адміністрація ЗДО проводила роботу із забезпечення в  закладі норм охорони праці, протипожежної безпеки.

        У закладі традиційно  були проведенні тиждні знань основ безпеки життєдіяльності дітей, тиждень безпеки дитини та  тиждень дорожнього руху. На практиці щоквартально відпрацьовувався порядок дій за сигналом «Увага всім» -  практичні заняття по евакуації на випадок надзвичайної ситуації. Під час сигналу «Повітряна тривога» також проводиться евакуація дітей та працівників в  найпростіше укриття, облаштоване в погребі закладу.

Регулярно в закладі ведеться співпраця з батьками наших вихованців  по питаннях попередження дитячого травматизму, у цьому році матеріали з безпеки життєдіяльності розміщені на сайті закладу та у вайбер-групі садочка.

 

Загальний стан території та майданчиків.     

  Територія нашого садочка доглянута,огороджена по периметру, є спортивно-ігровий майданчик з альтанкою, є городня ділянка, квітники. Оснащення майданчика  відповідає санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам, тут є пісочниця, гойдалки, стіл з лавами, драбини для лазіння.    

Територія закладу  озеленена. На квітниках  квітнуть квіти,    є куточок  лугу з ромашками де ми в  організовуємо  спостереження з дітьми.

 

Робота по зміцненню матеріальної

технічної бази

Для створення оптимальних умов перебування дітей в  закладі дошкільної освіти   ми  покращуємо матерільно-технічну базу.

Групове приміщення, спальня кімната, роздягальня забезпечена меблями.

Предметно-ігрове середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям,санітарним,функціональним  вимогам.

 

 

На виконання заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021р. № 624 (зі змінами)  за 2022  рік в ЗДО  за допомогою бюджетних коштів була зміцнена матеріально-технічна база  закладу дошкільної освіти:

 

-проведення новорічних ранків із врученням подарунків в кількості 18 штук на суму 1800 грн;

 

- закуплено( ремонтних матеріалів ,плити чавунні)- 4800,00 грн;

-мастильні матеріали та запчастини,дрова -6729,85 грн;

- папір-193 грн;

-електроконвектор-3300,0 грн;

-електродуховка-2150,00 грн.

Разом на суму:  18972.85 грн . 

 

ПІДСУМКИ
        Підводячи підсумки минулого  року можна впевнено стверджувати, що колектив закладу створив  безпечні  умови для  проведення освітньої діяльності в садочку.
        Робота з дітьми проводилась систематично (дистанційно та очно), цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.
         Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконувались.
      Тому хочеться подякувати усім: представникам  міської ради, Управління освіти, молоді та спорту, Соколівського старостинського округу,працівникам закладу, батькам за спільну допомогу у роботі закладу і закликати усіх: «Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування, аби забезпечити їм щасливе майбутнє».

Вітаю усіх із  закінченням навчального року, миру,здоров'я,натхнення,усіх гараздів . швидкої перемоги нашим ЗСУ над ворогом і закінчення  цієї страшної війни. Дякую за увагу.

Логін: *

Пароль: *