ЗДО "Веселка" с. Соколова, Соколова
Вінницька область, Хмільницький район

Стоп булінг

http://dytsadok.org.ua/upload/users_files/5cd0709343488acf2f012d91160af7a2.docx

Стоп булінг

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) 

заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі дошкільної освіти здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою.

Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.

Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Рекомендації щодо оформлення заяви:

1. Подається державною мовою.

2. Чітко вказуються прізвища.

3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів.

4. Не допускати виправлень.

5. Зміст заяви пишеться в довільній формі.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1.      У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

–        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

–        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.

4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого: – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення: – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

 

 

 

 

Анкета для батьків

 

Шановні батьки, пропонуємо Вам анкету, щодо виявлення рівня знань про булінг та його прояви.

1. Чи знаєте Ви, що таке булінг?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

2. Чи вважаєте, Ви актуальною проблему булінгу серед дітей?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти.

3. Що з перерахованого Ви можете віднести до булінгу?

а) побиття іншої людини;

б) моральне приниження іншої людини;

в) залякування іншої людини;

г) обмеження свободи вибору іншої людини;

д) вимагання грошей від іншої людини;

е) інше.

4. Хто на Вашу думку найчастіше може бути буллером (ініціатором боулінгу)?

а) ровесник Вашої дитини;

б) ровесники (кілька дітей разом);

в) старші діти;

г) члени родини;

д) інше.

5. Чи була Ваша дитина в ролі жертви, коли інші знущалися над нею?

а) так;

б) ні;

в) не знаю.

6. До кого на Вашу думку, ваша дитина може звернутися по допомогу, щоб захиститися від булінгу?

а) до друзів;

б) до батьків або інших родичів;

в) до адміністрації закладу;

г) інше.

7. Що Ви можете зробити, щоб покращити стосунки між дітьми?

8. Чи стикалися Ви з кібербулінгом (образа в соціальних мережах)?

а) так;

б) ні;

в) не чув такого.

9. Якщо зустрічалися з цим. То у якому форматі це було?

а) поширення брехні про когось;

б) розміщення фотографій, які компрометують когось у соціальних мережах;

в) надсилання повідомлень або погроз, які ображають когось;

г) видання себе за когось іншого/іншу і надсилання повідомлень іншим людям від його/її імені.

10. Чи знаєте Ви, що в Україні діє закон який захищає дітей від булінгу?

а) так;

 

б) ні.

 

 

Логін: *

Пароль: *